( Voorwaarden )Terms and Conditions

Pigeons-for-sale sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de verkoop site direct en/of indirect uit. Pigeons-for-sale is alleen aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of schuld van de kant van pigeons-for-sale

De verkregen informatie is afkomstig van de particuliere verkopers, bemiddelaars, tussenpersonen of contactpersonen van verenigingen. Deze personen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

In voorkomende gevallen dat Pigeons-for-sale de teksten bij de kopen heeft gemaakt, worden deze teksten nagezien op juistheid door de particuliere verkoper, bemiddelaar of tussenpersoon. Pigeons-for-sale is in bovengenoemde gevallen niet aansprakelijk en zal bij problemen diegene doorverwijzen naar de informatie verstrekker

Bezoekers van de verkoop site van Pigeons-for-sale worden verzocht indien zij onvolkomenheden in de teksten aantreffen, deze te melden bijinfo@pigeons-for-sale.comwij zullen dan, indien nodig, deze teksten corrigeren.

Enkele belangrijke punten voor de bieders en verkoopleiders:

De bieder krijgt per mail automatisch een bevestiging van zijn of haar bod.
De hoogste bieder is in principe de nieuwe eigenaar van de duif. De duif of bon wordt pas definitief eigendom van de hoogste bieder indien deze het volledige geboden bedrag aan de verkoper heeft betaald.
Mocht de hoogste bieder om welke reden dan ook zijn bod niet betalen, dan wordt er contact opgenomen met de 2e hoogste bieder enz.
Bieders dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

24 september 2017